ใบทะเบียนพาณิชย์

แจ้งเตือนภัย

เนื่องจากขณะนี้ได้มีเพจขายสบู่ยี่หนึ่งได้คัดลอกภาพใบทะเบียนพาณิชย์ และใบรับรองฮาลาลของทางร้านไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโดยแอบอ้างหมายเลข และชื่อที่อยู่ของที่ร้าน เพื่อนำไปใช้แอบอ้างหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ ท่านใดพบเห็นแจ้งความร้องทุกข์ได้ทันที สำหรับลูกค้าโรงแรมที่ต้องการตรวจดูสำเนาเอกสารพาณิชย์ทางร้าน กรุณาติดต่อ คุณจั่น 0814581035 เพื่อจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองฉบับจริงต่อไป